Józef Babicz - pierwsza ofiara okupacji niemieckiej w Wisznicach

Drodzy mieszkańcy,

Zapraszamy do zapoznania się ze spisanymi wspomnieniami o Józefie Babiczu - który był pierwszą ofiarą okupacji niemieckiej w Wisznicach. Wspomnienia wnuczki rozstrzelanego 31 października 1939 r. Józefa Babicza, mieszkańca Wisznic spisał dawny mieszkaniec Dubicy Dolnej - Pan Jerzy Osypiuk.

Wspomnienia te wyłaniają piękny obraz obywatela Wisznic, o którym warto pamiętać.

W ubiegłym roku 1 listopada, zastępca Wójta Gminy Wisznice Pan Krzysztof Biełuszka oddał hołd oraz zapalił znicz przy pomniku rozstrzelanego mieszkańca Wisznic - ZDJĘCIA

Ogromnie dziękujemy za przekazany tekst wspomnień o życiu i losach jakże ważnego mieszkańca Wisznic oraz jego rodziny.

Józef Babicz /1892 - 1939 / Nasz dziadek i pierwsza ofiara okupacji niemieckiej w Wisznicach - PLIK PDF

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć:

1. Józef Babicz

2. Żona i córka Jana Babicza

3. Stoi  senior rodu  Władysław Górski  , dziewczynka w sukience w kwiatki to  Regina, wnuczka Górskich, po lewej stronie  stoi Wacława, córka Władysława Górskiego

4. Regina, córka Józefa i Matyldy Babiczów, mama autorki wspomnień, w okresie wczesnej młodości

5.Przed świetlicą pododdziału Związku Strzeleckiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznicach

6.Przedstawiciele Związku Strzeleckiego w Wisznicach pozują do pamiątkowej fotografii po zakończonych ćwiczeniach

7.Podczas pogrzebu Józefa Babicza mężczyźni nieśli na cmentarz trumnę zamordowanego na własnych ramionach


                                                         

sponsorzy