Przekazanie choinki wykonanej przez uczestników projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice"

W dniu 23.12.2020 r. kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach pan Piotr Romanowicz przekazał na ręce wójta Gminy Wisznice pana Piotra Dragana, choinkę wykonaną przez uczestników projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Choinka została wykonana w ramach warsztatów manualnych, prowadzonych przez Marcina Lubańskiego z Fundacji Kreacja Magia Rąk oraz warsztatów z hortiterapii, prowadzonych przez Jolę Jeleń z firmy Zalistnik.

Serdecznie dziękujemy! 

sponsorzy