Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

sponsorzy