Roczny program współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zapraszamy do zapoznania się z rocznym programem współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Linki do pliku: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/rok2021.pdf

 

 

sponsorzy