Realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”

W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października 2020 r. o tymczasowym zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domach „Senior +”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, zajęcia profilaktyczne i aktywizujące realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” pozostają zawieszone do dnia 30 listopada 2020 r.
Usługi asystenckie i opiekuńcze realizowane są bez zmian według ustalonych harmonogramów.
 

 

sponsorzy