Realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”

W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego  z dnia 30 października 2020 r.  o tymczasowym zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domach „Senior +”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej  w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19,  zajęcia profilaktyczne i aktywizujące realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”  zostały zawieszone do dnia 13 listopada 2020 r.

Natomiast usługi asystenckie i opiekuńcze  realizowane są bez zmian według ustalonych harmonogramów.

sponsorzy