Opaski monitorujące stan zdrowia dla Seniorów

Coraz większą popularność zyskują opaski do teleopieki monitorujące stan zdrowia. Jest to nowoczesne rozwiązanie, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania.

Takie opaski do teleopieki znajdują się w ofercie wypożyczani sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, Regionalny Program Operacy Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne: Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej w Domowym Szpitalu przy ulicy Spółdzielczej 5, 21-500 Biała Podlaska (czynnej w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, tel. 83 414 76 42, 83 414 76 41). Natomiast dla mieszkańców Gminy Wisznice opaski do teleopieki dostępne są w Filii Wypożyczalni w Gminie Wisznice przy ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, w budynku Urzędu Gminy Wisznice, pokój nr 209  (w dni robocze w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33).

Opaski monitorujące stan zdrowia zostały zakupione z myślą  o osobach starszych, samotnych (lub samotnie zamieszkujących) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich  w przypadku zagrożenia życia. Oferowane opaski spełniają 21 norm medycznych, dzięki temu możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich na odległość przez 24h na dobę.

Opaska zwiększa poczucie bezpieczeństwa, swobodę funkcjonowania i niezależność osoby objętej opieką. Zwłaszcza w dobie pandemii oraz w czasie kwarantanny domowej dla wielu osób teleopieka może być dobrym rozwiązaniem w celu stałego monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pierwsze opaski zostały już wypożyczone.

- Jestem bardzo zadowolona. Na co dzień opiekuję się krewną, która jest osobą  starszą i mieszka sama. Nasze domy oddalone są od siebie o prawie 7 km. Nie zawsze jesteśmy w stanie codziennie pojechać. Telefonu też czasem nie odbierze. Dzięki opasce mam stały nadzór nad stanem zdrowia krewnej. Przy każdej nieprawidłowości przychodzi sms na mój telefon komórkowy informujący  o zaistniałej sytuacji. Mam możliwość także połączenia telefonicznego poprzez opaskę dzięki zainstalowanej aplikacji na moim telefonie. Jestem teraz spokojna, kiedy wiem na bieżąco jak ona się czuje, szczególnie teraz jak w naszym kraju jest niestabilna sytuacja w związku z koronawirusem. Również osoba starsza odczuwa komfort, że jak np. przewróci się będąc w domu sama, ktoś nad nią czuwa. – mówi p. Ewa z Polubicz.

Pełna oferta wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się w siedzibach wypożyczalni oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl, www.wisznice.pl.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne!

Zapewniamy również bezpłatny transport sprzętu wielkogabarytowego (np. łóżka medyczne)  do pacjenta oraz późniejszy jego odbiór.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Grupą docelową są mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z daną wypożyczalnią. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby wypożyczalni, z której będzie wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny.

 

sponsorzy