14 października - Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto oświaty i szkolnictwa wyższego, zwane popularnie Dniem Nauczyciela
W tym szczególnym dniu pragniemy podziękować, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. 
 
 
sponsorzy