Monitoring jakości powietrza w Gminie Wisznice

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowi z Wydziału Inżynierii Środowiska z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska ds. Rozwoju dr inż. Anety Czechowskiej-Kosackiej, w ciągu trzech miesięcy ubiegłego roku, mierzyli czystość powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Wisznicach oraz obserwowali jak wpływa czystość powietrza zewnętrznego na jakość powietrza wewnątrz budynku. Pomiary te odbywały się w miesiącach jesiennych, kiedy mieszkańcy rozpoczęli okres grzewczy. Po opracowaniu tych wyników stwierdzamy, iż zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz budynku utrzymywało się w tym czasie w najniższych stężeniach. To znaczy, że na terenie Wisznic mamy czyste powietrze, co powoduje, że w klasach powietrze jest mało zanieczyszczone.

 
sponsorzy