Przebudowa drogi w Rowinach

W Rowinach trwa przebudowa drogi gminnej nr 101230L na odcinku od km 0+011.8 do km 1+890.0, polegająca na wzmocnieniu podbudowy oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni jezdni, budowie zjazdów na posesje oraz wykonania nowego oznakowania pionowego.
Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021. 
 
 
 
sponsorzy