Informacja kasy Urzędu Gminy Wisznice

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż od dnia 3 września 2020r. kasa Urzędu Gminy jest czynna w godzinach 8:00 - 14:00.
W kasie Urzędu Gminy przyjmujemy wpłaty gotówką bądź kartą płatniczą.
Wpłat można dokonywać również na podany numer bankowy: 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009
Ponadto informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Wisznicach przy wpłatach na konto Urzędu Gminy Wisznice nie pobiera prowizji.
 
sponsorzy