Nominacje do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice

Dnia 4.08.2020 r. odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan, Zastępca Wójta Pan Krzysztof Biełuszka, Radny Powiatu Bialskiego Pan Daniel Dragan, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Nuszczyk.
Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice.
Gratulujemy wszystkim młodym samorządowcom i życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska lokalnego.
 

sponsorzy