PREZES ZARZĄDU Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZES ZARZĄDU Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach sp. z o.o. ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach Sp. z o.o.

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

 

sponsorzy