INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISZNICACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, że świadczenie wychowawcze 500+ na podstawie wniosków złożonych po 01-07-2019r przyznane zostało do 31-05-2021r. Wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej a w przypadku wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021r.
 
AKTUALNIE NIE SKŁADA SIĘ WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+.
 

 

sponsorzy