V sesja Rady Gminy Wisznice.

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Wisznice, iż na dzień 26 maja 2015r zwołałam V sesję Rady Gminy Wisznice.
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Rozpoczęcie obrad godz. 1430.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Nuszczyk

sponsorzy