Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Podedwórze wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy Wisznice

sponsorzy