INFORMACJA O NEGATYWNYCH WYNIKACH BADAŃ PRZESIEWOWYCH NA KORONAWIRUSA W GMINIE WISZNICE

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Wisznice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach zostali poddani w dniu wczorajszym testom przesiewowym na obecność koronawirusa.
We wtorek były pobierane próbki od 34 pracowników Urzędu Gminy Wisznice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach. 33 próbki były pobierane na „targowicy” w Wisznicach oraz jedna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Spośród 33 pobranych próbek w Wisznicach wszystkie wyniki są negatywne co oznacza brak wirusa SARS-CoV-2. Na wynik pobranej próbki w Białej Podlaskiej czekamy, ponieważ procedura ta trwa dłużej i wynik ten otrzymamy najprawdopodobniej jutro. Mamy nadzieję że ten wynik będzie również negatywny. Kolejne badanie ostatecznie wykluczające obecność wirusa, odbędzie się w niedzielę 26 lipca. Badania odbywają się na placu „targowicy” w Wisznicach. Wymazy z gardła są pobierane indywidualnie w samochodach pracowników. Niezwłocznie jak tylko otrzymamy wyniki ostatecznych testów, poinformujemy Państwa o tym.