I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”.

Do udziału zapraszamy:
– rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego,
– przedsiębiorców rolnych,
– przetwórców produktów ekologicznych,
– producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu:
REGULAMIN
Więcej informacji na stronie:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/

sponsorzy