PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W związku z dużym zainteresowaniem, oraz z przedłużającymi się niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Wisznice, Wójt Gminy Wisznice informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Ostateczny a zarazem nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 10 lipca 2020 roku (piątek).

Miejsce: Urząd Gminy Wisznice, pokój numer 208.
 
Procedura zgłaszania i szacowania szkód pozostaje bez zmian.
 
 

 

sponsorzy