Festiwalu Muzyki Pogranicza

GMINA  wisznice    WISZNICE

 

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zaprasza początkujące, młodzieżowe zespoły muzyczne do wzięcia udziału w „Festiwalu Muzyki Pogranicza", który odbędzie się 4-5 lipca w Wisznicach. Aby wziąć udział w festiwalu należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego kartę zgłoszeniową. Formularz zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wisznice.pl. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Laureaci festiwalu otrzymają nagrodę finansową. Organizacja festiwalu jest współfinansowana przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

 

R E G U L A M I N

K A R T A Z   Z G ŁO S Z E N I O W A

 

 

 

                                   unia neg  pl-by-ua  euroregion

Mikroprojekt pt. „Gdzie bije źródło...Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug"

 

 

sponsorzy