WYPLATA STYPENDIÓW SOCJALNYCH DLA UCZNIÓW

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku stanem epidemii, wypłata stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, odbędzie się w formie świadczenia pieniężnego na konto wskazane we wniosku o przyznanie stypendium, bez uprzedniego przedkładania faktur/rachunków.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzje przyznające stypendium za okres styczeń-maj 2020 r., a którzy nie dostarczyli jeszcze do Urzędu Gminy faktur/rachunków proszeni są o pojawienie się w Urzędzie Gminy Wisznice w piątek (15 maja 2020 r.) w godz. 7:30-13:00 w celu wypełnienia niezbędnych oświadczeń pozwalających na wypłatę stypendium.

sponsorzy