UWAGA !!!

 

W związku z panującą sytuacją, gdy do domów powrócili uczniowie, studenci oraz inne osoby dotychczas przebywające poza terenem Gminy Wisznice oraz znacznym wzrostem ilości wytwarzanych odpadów Urząd Gminy Wisznice przypomina o obowiązku weryfikacji liczby osób zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przez ePUAP lub osobiście w Urzędzie Gminy Wisznice