WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

 

 

Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej realizuje projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach projektu została utworzona nowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w budynku Szpitala Domowego w Białej Podlaskiej (ul. Spółdzielcza 5, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 4147641) z filią w Wisznicach (Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pokój 209, tel. 83 3782033). Z wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, która w ofercie ma m. in. łóżka medyczne, materace odleżynowe, koncentratory tlenu, podnośniki transportowo-kąpielowe, podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie, wózki pielęgnacyjne (toaletowe), rotory kończyn górnych i dolnych, wanny dmuchane, balkoniki, chodziki, bieżnie elektryczne, orbitreki, wałki rehabilitacyjne, trójnogi inwalidzkie, ciśnieniomierze, inhalatory, kule ortopedyczne, łatwoślizki, nakładki podwyższające sedes, podpórki na plecy, pulsometry, ciśnieniomierze, ssaki elektryczne, lampy sollux, stoliki przyłóżkowe. Pełna oferta sprzętu rehabilitacyjnego oraz dokumenty do pobrania w celu skorzystania z wypożyczalni dostępne są na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (http://www.szpitalbp.pl/pl/pacjent/wypozyczalnia_sprzetu_rehabilitacyjnego/) oraz Gminy Wisznice (https://www.wisznice.pl/rpo-wl-2014-2020/1686-aktywni-i-sprawni-uslugi-spoleczne-dla-mieszkancow-polnocnej-lubelszczyzny).

Dodatkowo w ofercie wypożyczalni są opaski do teleopieki ze wskazaniem dla osób starszych, samotnych (lub samotnie zamieszkujące) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich w przypadku zagrożenia życia.

System Teleopieka to nowoczesne rozwiązanie w formie teleopaski, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

Klasyczne rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego.

Mieszkańcy Gminy Wisznice, którzy są zainteresowani wypożyczeniem opaski do teleopieki proszeni są o kontakt z filią wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszczącą się w Urzędzie Gminy Wisznice.

 

 

 

sponsorzy