WAKACJE 2020 DLA DZIECI Z KRUS

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS. Koszt wyjazdu to 570 zł.

Więcej informacji poniżej.

sponsorzy