Handel na gminnym targowisku całkowicie odblokowany

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż Zarządzeniem nr 46 Wójta Gminy Wisznice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku przy ul. Warszawskiej w Wisznicach handel na gminnej targowicy został całkowicie odblokowany. Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują wszelkie normy zachowywania ostrożności i higieny, a także zalecenia określone przez Rząd Polski w sprawie walki z pandemią COVID-19.

Wójt Gminy Wisznice zaznacza, że jeżeli zostaną zaobserwowane zachowania związane z bagatelizowaniem wyżej wymienionych zaleceń targowica zostanie ponownie zamknięta z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy.

 

sponsorzy