Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Czym się różnią barwy narodowe od flagi – a flaga od bandery czy chorągiewki? Warto to wiedzieć, zanim wywiesimy biało-czerwoną, by uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi jest stosunkowo młodym świętem – zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Głównym elementem obchodów jest wywieszenie flagi, tradycyjnie też odbywają się festyny i pikniki jej poświęcone – w tym roku niestety świętowanie trzeba będzie ograniczyć do wywieszenia flagi.

Tylko czy wiemy, którą i jak wywiesić? Wbrew pozorom to wcale nie jest takie łatwe – dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny przewodnik. Można się z niego dowiedzieć, czym różni się flaga od barw narodowych – otóż flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Powszechny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji.

Flaga państwowa z godłem – nazwa jednej z dwóch polskich flag państwo­wych. Ma dwa pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony i herb Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym RP, pośrodku pasa białego. Flagi tej mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje (także wojskowe)
za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywil­ne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.

Bandera – weksylium określające przynależność państwową jednostek pływających po morzach. Na jednostce pływającej po wodach śródlądowych zamiast bandery wy­wieszana jest flaga państwowa.

Banner – pionowa wersja flagi o proporcjach od 1:4 do 1:8. Z reguły to, co na fladze jest na górze, na bannerze znajduje się po lewej stronie. W przypadku banneru o bar­wach flagi polskiej po lewej stronie jest pionowy pas biały, a po prawej ­ czerwony. Jeśli na fladze znajduje się herb lub godło, to na bannerze jego oś pionowa musi pokrywać się z pionowym słupem masztu. W przypadku flag, których wzoru nie można wykorzy­stać na bannerze, konieczne jest jego zaprojektowanie z nieco odmiennym wzorem.

Chorągiewka samochodowa – weksylium umieszczane na prawym przednim błot­niku samochodu, w którym przewożony jest urzędnik państwowy lub samorządowy. Chorągiewka ma wzór flagi państwowej lub samorządowej. Na samochodzie głowy pań­stwa (prezydenta, króla, księcia itp.) na prawym błotniku umieszcza się chorągiewkę o wzorze flagi państwowej, a na lewym o wzorze flagi głowy państwa. Polska jest jedynym państwem w Europie, które nie ma flagi i chorągiewki samochodowej prezydenta.

Flaga stolikowa – niewielkich rozmiarów flaga, stawiana na stole konferencyjnym przed poszczególnymi delegacjami. Stawiana jest także na biurkach w gabinetach przedstawicieli instytucji państwowych i władz jednostek samorządu terytorialnego.Zazwyczaj ma płat pionowy o proporcjach 1:2, zawieszony na pręcie z podstawką tak, że jej oś pionowa pokrywa się z pionowym prętem.

Miniprzewodnik MSWiA przypomina także, że na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.

 

 

sponsorzy