KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż Urząd Gminy Wisznice w trybie rotacyjnym będzie pracował jeszcze do końca kwietnia. Jednocześnie Wójt Gminy zapewnia, że wszystkie sprawy wpływające do Urzędu za pośrednictwem skrzynki podawczej, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej czy platformą EPUAP są rozpatrywane z należyta starannością i w czasie określonym k.p.a. W sprawach pilnych mieszkańcy mogą umówić się na wizyty w Urzędzie, po uprzednim telefonie do pracownika Urzędu. Na takich samych zasadach obsługiwani są interesanci GOPS Wisznice, Ośrodek Pomocy Społecznej także pracuje w trybie rotacyjnym do końca kwietnia.

Poniżej kontakt do poszczególnych referatów UG:
Sekretariat - 83 378 21 02,
Zastępca Wójta Gminy - 83 378 20 01,
Ref. Inwestycji i Mienia Gminnego - 83 378 20 33,
Podatki - 83 378 21 04,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 83 378 20 11,
Kierownik GOPS - 83 378 24 42.

sponsorzy