INFORMACJA WÓJTA GMINY WISZNICE

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chrób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, Wójt Gminy Wisznice wydał Zarządzenia, z których wynika, iż:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach,
- Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wisznicach,
- Klub Malucha w Wisznicach,
- Klub Seniora w Wisznicach,
- Siłownia w Wisznicach,
- Gminny Zakład Komunalny,
- Targowisko w Wisznicach oraz wszystkie szkoły będą zamknięte do dn. 10 kwietnia 2020 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż Urząd Gminy Wisznice nadal pozostaje zamknięty dla interesantów, w sprawach szczególnych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty z pracownikiem Urzędu. Wszystkie płatności prosimy dokonywać elektronicznie na rachunek Gminy Wisznice nr: 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009, bądź w placówkach bankowych.
 
Poniżej lista nr telefonów do referatów UG Wisznice:
Sekretariat - 83 378 21 02,
Zastępca Wójta Gminy - 83 378 20 01,
Ref. Inwestycji i Mienia Gminnego - 83 378 20 33,
Podatki - 83 378 21 04,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 83 378 20 11,
GOPS Wisznice - 83 378 24 42, 500 247 023.


sponsorzy