Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącym ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 proszę , w miarę możliwości o ograniczenie wizyt w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego , Wygoda 10 oraz wstrzymanie samodzielnych dostaw odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK), ul Przemysłowa 21 na okres od dnia 13.03.2020 do dnia 25 marca 2020 r.

Odbiór odpadów z posesji będzie odbywał się bez zmian, w terminach ustalonych w harmonogramie.

Decyzje dotyczące następnych okresów będą ogłaszane na stronach internetowych UG Wisznice i GZK w Wisznicach tj. www.wisznice.pl , www.gzkwisznice.pl. Proszę o zachowanie spokoju i przestrzeganie podjętych ustaleń.

 

sponsorzy