Niniejszym informuję, iż zakończono realizację projektu „Klucz do kompetencji”.

W ciągu 11 miesięcy trwania projektu w 2 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostało 2790 godzin zajęć edukacyjnych – wyrównawczych, usprawniających z wyjazdami na basen, język angielski, język rosyjski, matematyka, informatyczno-fotograficzne, dziennikarsko-medialne, doświadczenia, muzyczno-taneczne oraz zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dodatkowo uczniowie mogli skorzystać z pomocy psychologa i doradcy zawodowego. W ramach projektu odbyły się wycieczki na pokazy fizyczne do Lublina oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W projekcie łącznie wzięło udział 294 uczniów w tym 174 kobiet i 120 mężczyzn. Wszystkie działania w ramach projektu podyktowane były poprawą jakości kapitału ludzkiego gminy Wisznice poprzez dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów i rynku pracy.

sponsorzy