OPASKI DO TELEOPIEKI DLA MIESZKAŃCÓW!

Gmina Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej realizuje projekt „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. W ramach projektu zostały zakupione opaski do teleopieki dla mieszkańców powiatu bialskiego i m. Biała Podlaska. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, samotne (lub samotnie zamieszkujące) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich w przypadku zagrożenia życia.

Osoby zainteresowane opaskami do teleopieki mogą skorzystać z bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej w Domowym Szpitalu przy ulicy Spółdzielczej 5, 21-500 Biała Podlaska (czynnej w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, www.szpitalbp.pl).

Dla mieszkańców Gminy Wisznice opaski do teleopieki dostępne są w Filii Wypożyczalni w Gminie Wisznice przy ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, w budynku Urzędu Gminy Wisznice, pokój nr 209  (w dni robocze w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33, www.wisznice.pl).

System Teleopieka to nowoczesne rozwiązanie w formie teleopaski, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

Klasyczne rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego.

sponsorzy