KANDYDACI W WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY WISZNICE

Gminna Komisja Wyborcza w Wisznicach na podstawie § 7 Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Wisznice Nr XIV/87/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice w wyborach zarządzonych na dzień 6 marca 2020 roku.

sponsorzy