Rozlicz PIT w Urzędzie Gminy Wisznice

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż mieszkańcy gminy swój PIT rozliczyć mogą z pomocą pracowników urzędu. Przypominamy, że aby dokonać rozliczenia elektronicznie w UG Wisznice należy posiadać PIT 37 lub PIT 36 za rok ubiegły.

Rozliczenia prowadzą pracownicy w Sekretariacie i Kasie Urzędu Gminy Wisznice.

sponsorzy