Euroregion informacja o podsumowaniu Projektu

unia neg   pl-by-ua   euroregion

 

Mikroprojekt pt. „Gdzie bije źródło...Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug"

 

Festiwal Muzyki Pogranicza 2015

      Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach był organizatorem konferencji oraz festiwalu podsumowującego projekt „Gdzie bije źródło... Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi". Podczas konferencji odbyła się promocja publikacji pt." Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi".
      Śpiewnik jest podsumowaniem pracy panelu ekspertów w zakresie językoznawstwa, etnografii i antropologii kultury z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Brzeskiego. Uczestnikami projektu była także młodzież z Polski i Białorusi. Współorganizowali oni Festiwal Muzyki Pogranicza oraz konferencję podsumowującą. Za dobór artystów białoruskich odpowiadał partner przedsięwzięcia-Oddział Kultury Rejonu Brzeskiego Czernskij Sowiet.
      Podczas Festiwalu Muzyki wystąpiły zespoły młodzieżowe z obydwu krajów. Twórczość prezentowana na scenie była inspirowana muzyka, kulturą oraz tradycją pogranicza polsko-białoruskiego.
      Festiwalowi i konferencji towarzyszyła moc atrakcji oraz występ Kasi Kowalskiej- gwiazdy wieczoru niedzielnego.
      Impreza została objęta honorowym patronatem Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.

G A L E R I E >>>>>>>>

S Y M P O Z J U M

P i Ł K A    P L A ŻO W A

F E S T I W A L

 

 

 

sponsorzy