Projekt Przebudowa budynku Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach w okresie wrzesień-listopad 2019 realizowała projekt pt. "Przebudowa budynku Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

W ramach projektu została wykonana posadzka z kamienia naturalnego – granitu wraz z cokolikami, progami, obłożeniem schodów.

Wartość wykonanych prac zgodnie z umową z wykonawcą to 77 561,96 zł. brutto, a uzyskane dofinansowanie to 65 405,00 zł brutto. Wykonana posadzka jest drugim etapem prac prowadzonych w obiekcie na które Parafia uzyskała dofinansowanie. Oba etapy były realizowane przy wsparciu merytorycznym Urzędu Gminy Wisznice. Obecnie, do przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektu, pozostały do wykonania prace malarskie, których realizacja rozpocznie się niebawem.

G A L E R I A

1. Wideo 2. Wideo

Zdjęcia: UG Wisznice

                 

sponsorzy