Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Wisznice przypomina, iż zgodnie z artykułem 111 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2019 r. pozycja 2277) do dnia 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek:

  • złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2019 roku
  • oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

 

W celu obliczenia wysokości opłaty można skorzystać z zapisów art. 111 ust. 2 i 5 lub kalkulatorów online.

Numer rachunku opłaty za zezwolenia:

04 8055 0006 0000 1355 2000 0009

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, należy złożyć wniosek wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.).

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 107 lub dzwoniąc pod nr tel. 83 378 20 11

Druk oświadczenia do pobrania TUTAJ

 

sponsorzy