Uroczysta Sesja Rady Gminy z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego 23 września 2015 r.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej odprawionej w Kościele Parafialnym w Wisznicach. Sesja odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Przemysław Litwiniuk, Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mariusz Filipiuk.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego i uczczenia minutą ciszy radnych i pracowników samorządowych, którzy odeszli w czasie ostatnich siedmiu kadencji. Jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan. Nakreśli zmiany jakie zaszły w naszej gminie w ostatnim dwudziestopięcioleciu. Wymienił najważniejsze fakty z działalności wisznickiego samorządu, które przyczyniły się do gruntownego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Podkreślił, że patrząc z perspektywy 25 lat, Gmina Wisznice dobrze wykorzystała daną jej szansę. Samorządowcy, którzy otrzymali mandat społecznego zaufania wraz z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych udowodnili przez te lata, że potrafią być dobrymi gospodarzami na własnym terenie. Wójt skierował słowa podziękowania do wszystkich zebranych osób, „...którym leży dobro gminy na sercu. Przez lata pracy i społecznego zaangażowania daliście Państwo świadectwo, że służenie innym postrzegacie jako społeczną misję. W imieniu mieszkańców bardzo serdecznie za to dziękuję." Radny Tadeusz Rowiński w swoim wystąpieniu przedstawił historię budowania samorządu wisznickiego. W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście, którzy skierowali miłe słowa do wisznickich samorządowców. Z okazji uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego wręczone zostały pamiątkowe medale.
Jubileusz 25-lecia był okazją do zaprezentowania dwudziestopięciolecia dorobku gminnego samorządu. Kolejne kadencje Samorządowców skutecznie przyczyniały się do rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Dzisiejszy wizerunek Gminy Wisznice to efekt dwudziestopięciolecia pracy Samorządowców i wszystkich mieszkańców gminy.
W części artystycznej wystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wisznicach oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach.

G A L E R I A

sponsorzy