Wisznice liderem ekoinnowacji

22 września 2015 r. w Senacie RP wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan wraz z Marią Pawłowską – Skarbnikiem Gminy odebrali z rąk przewodniczącej Komisji Środowiska senator Jadwigi Rotnickiej i prezesa Fundacji Promocji Gmin Polskich Andrzeja Rostkowskiego prestiżową statuetkę Gmina Ekoinnowacji 2015 r. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Eko-Gminy.pl", dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczące w nim gminy zgłosiły 102 przykłady wdrożenia innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Mogły one dotyczyć różnych dziedzin: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, zagospodarowania przestrzeni i zieleni, infrastruktury komunalnej, zarządzania gminą, a także mieć różny charakter – techniczny, planistyczny, organizacyjny czy społeczny.
Gmina Wisznice znalazła się wśród 20 wyróżnionych samorządów, aktywnie działających na rzecz innowacji w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy konkursu docenili zaangażowanie Gminy Wisznice w utworzenie elektrowni fotowoltaicznej w partnerstwie z gminami Doliny Zielawy oraz realizację dwóch projektów, obejmujących montaż zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej i prywatnych domach mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

sponsorzy