Ogłoszenie 2015.10.12

Wójt Gminy Wisznice

- Lider Partnerstwa „Dolina Zielawy”

w imieniu Wójtów gmin: Jabłoń, Milanów, Sosnówka, Podedwórze, Rossosz

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023

Szczegóły z Załączniku

sponsorzy