Wójt Gminy Wisznice zaprasza do konsultacji

Wójt Gminy Wisznice zaprasza do konsultacji Rocznego program współpracy
Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Uwagi można wnosić
na piśmie od dnia 02.11.2015 do 16.11.2015 w sekretariacie lub pokoju 209
Urzędu Gminy Wisznice. Osoba do kontaktu Tomasz Gębka tel. 83 378 20 33

 

Roczny program współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2016

W związku z uwagą GOPS zmieniono rozdział VII dodając zapis "w tym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 16 tys. zł". Poniżej aktualny program.

sponsorzy