WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH 2015

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 12 listopada 2015 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy odebrać do 15 grudnia br. Proszę o zgłaszanie się z rachunkami.

sponsorzy