Informacja Wójta Gminy Wisznice dotycząca zwiększającej się populacji bobrów

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwiększającej się populacji bobrów na terenie naszej Gminy, a co z tym się wiąże utratą plonów oraz szkodach wyrządzanych w mieniu uprzejmie wyjaśniam:
Urząd Gminy Wisznice wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie zezwolenia na odstrzał redukcyjny bobrów w ilości 150 szt. Najprawdopodobniej zezwolenie takie Gmina uzyska i w ciągu trzech lat nastąpi ich redukcja przez myśliwych wyznaczonych do tego celu.
W przypadku szkód wyrządzanych przez bobry zarówno w utracie plonów jak i niszczeniu mienia osoby fizyczne mogą występować o odszkodowanie bezpośrednio po wystąpieniu takiej okoliczności tj. w okresie zbiorów płodów rolnych czy też zniszczeniu mienia na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska.

sponsorzy