Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice 2015.12.08

Wójt Gminy Wisznice zarządzeniem ustalił dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. W związku z tym, że drugi dzień Świat Bożego Narodzenia /26 grudnia 2015/ przypada w innym dniu niż niedziela zgodnie z Kodeksem Pracy obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym.
Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2015 r./czwartek/ zarówno Urząd Gminy Wisznice jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Gminny Zakład Komunalny Sp. z. o. o. będą nieczynne.
W tym dniu w Urzędzie Gminy Wisznice dyżur będzie pełnił Wójt Gminy w godzinach 8 – 11.
W przypadku spraw koniecznych do załatwienia w tym dniu należy dzwonić pod nr tel. 502628719 lub 509016385.

sponsorzy