Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023

Po długotrwałym procesie przygotowania, oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacji prezentujemy ostateczny kształt Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023. Informujemy również, że strategia będzie przedmiotem dyskusji oraz głosowania na najbliższej sesji Rady Gminy Wisznice.

Indykatywny wykaz

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko -podsumowanie

Startegia Dolina Zielawy

 

sponsorzy