PUNKT NIEODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ W NASZYM URZĘDZIE

Od 4 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Wisznice można skorzystać
z nieodpłatnej porady prawnej. Radca prawny pełni dyżur na II piętrze
w pokoju 203 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

sponsorzy