INFORMACJA DOTYCZĄCA 500+

INFROMUJEMY, IŻ OD DNIA 01.04.2016R.
W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00
W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY WISZNICE
DRUGIE PIĘTRO (HOL)
BĘDĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

OSOBY WNIOSKUJĄCE O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO POSIADANIA RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY ŚWIADCZENIA BĘDĄ PRZEKAZYWANE

 

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego  Rodzina 500+ >>>>>>>>

Druki do ustalenia prawa  świadczenia wychowawczego:

Wzór wypełnienia wniosku o ustalenie praw do zasiłku wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku wychowawczego (załącznik 1)

Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (załącznik 2)

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochowowym (załącznik 3)

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik 4)

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art.75 § 2 kpa)

 

sponsorzy