Informacja dotycząca przejścia z ZUS na KRUS

W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj, Dz.U. z do16r. poz. 277), informujemy o możliwości rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS przez osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016r.

sponsorzy