TERMIN PŁATNOŚCI 2. RATY ZA ALKOHOL

W dniu 31 maja 2016 r. upływa termin wniesienia 2. raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, który nie opłaci 2. raty do dnia 31 maja 2016 r., będzie mógł zapłacić drugą ratę najpóźniej do 1 lipca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz
z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada ważnego zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a pomimo to go sprzedaje, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny
w wysokości od 10 do 360 stawek dziennych (wielkości, które w założeniu mają odwzorowywać dzienne zarobki). Ich wysokość ustala sąd w granicach od 10 do 2000 złotych w zależności od dochodów sprawcy, warunków rodzinnych i sytuacji majątkowej. Grzywna może zatem wynieść od 100 złotych do nawet 720 tysięcy.
Ponadto sąd może w takim przypadku zasądzić przepadek, czyli przejęcie alkoholu przez Skarb Państwa oraz zakazać przedsiębiorcy prowadzenia w przyszłości działalności polegającej na sprzedaży lub podawaniu alkoholu.

sponsorzy