OGŁOSZENIE 2016.07.08

Wójt Gminy Wisznice zawiadamia, że Urząd Marszałkowski w Lublinie informuje, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz na posesjach osób fizycznych.
Nabór odbędzie się w dniach 11 – 15 lipca 2016 r.

Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce „do pobrania" lub w Urzędzie Gminy Wisznice, pok. Nr 208.

W związku z powyższym zapraszam do składania przedmiotowych wniosków w dniach od 11 do 15 lipca b.r. w Urzędzie Gminy Wisznice, pok. Nr 208 .

sponsorzy