Narodowe Święto Niepodległości 2019

Narodowe Święto Niepodległości 2019

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” w ślad za myślą C. K. Norwida mieszkańcy Gminy Wisznice każdego roku w dniu 11 listopada biorą udział w uroczystościach przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Wisznicach. Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego i oficjalne złożenie kwiatów przez delegacje: samorządu, partii, stowarzyszeń i szkół z terenu gminy jak zawsze poprzedził uroczysty pochód.

Obchody zakończyła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym w Wisznicach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie, było pięknie i wzruszająco!

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy